ZLEPŠI OVZDUŠÍ VE SVÉM OKOLÍ

Jak na to?

Stáhni si aplikaci

Stáhni si do svého mobilu aplikaci, která je dostupná ve verzích pro iPhone a Android a měj tak vždy možnost vzít situaci do svých rukou.

Nyní na Google Play

Stáhni si leták

Se sousedem nehne ani fakt, že fotografie jeho komínu visí na mapě "čmoudilů"? Stáhni a vytiskni si leták v pdf a vhoď mu jej do schránky.

Zdroje znečištění

Jak vzniká znečištění ovzduší? Jaké látky se v ovzduší nacházejí? Jaké mají znečišťující látky vliv na zdraví a životní prostředí? Jak znečištění předcházet? Co dělat v případě znečištění?

Lokální topeniště
Automobilová doprava
Průmyslové zdroje

Mapa znečišťovatelů

Podmínky použití

O projektu

CZmoudil je rozšířením úspěšné aplikace Čistý komín, kterou vytvořila společnost Čisté nebe v roce 2013, a do které uživatelé nahrávali stovky fotek ročně.

Aplikace CZmoudil obsahuje mapový podklad, kam mohou uživatelé nahrávat fotografie "čmoudících" - tedy extrémně a zřetelně ovzduší znečišťujících - automobilů, komínů a průmyslových objektů (ty jsou již na mapě vyznačeny - uživatel jen klikne na daný objekt a nahraje k němu svou fotografii).

Aplikace CZmoudil umožňuje uživatelům vytvořit mapu znečištění ovzduší pocházejícího z různých zdrojů. Interaktivní mapa zobrazuje fotografie zdrojů znečištění, jež jsou přidávány občany samotnými. K aplikaci je také vytvořena tato webová stránka, kde naleznete popis projektu, jeho cíle a informace o problematice znečištění ovzduší z automobilů, lokálních topenišť a průmyslu.

Problém špatné kvality ovzduší (nejen) v Moravskoslezském kraji je dlouhodobým, přetrvávajícím problémem, jež výrazně ovlivňuje kvalitu života daných regionů, což potvrzuje i řada odborných studií.

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí lidí o problematice znečištění ovzduší a jeho možných řešení, a dále zvýšit motivaci obyvatel ke změně vlastního chování ovlivňujícího kvalitu ovzduší.

Aplikace slouží jako platforma, kde je možné shromažďovat fotografie nestandardních situací ať už průmyslových objektů, vozidel či domů, což poté může posloužit jako podklad pro zahájení dalších kroků. Na této webové stránce se mohou zastupitelé obcí či pracovníci institucí přihlásit k odběru měsíčního shrnutí nově nahraných fotografií ve vybrané lokalitě.

Kontakty

Máte nějaké otázky, komentáře či nápady? Ozvěte se nám!

Čisté nebe o.p.s.
email: info@cistenebe.cz
web: www.cistenebe.cz
fb: www.facebook.com/cistenebe

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Odběr měsíčního shrnutí